Kategoria: Zadania JavaScript

Szkoła WebDeveloperów w Białymstoku. Szkolenia i kursy z tworzenia stron WWW.

Weryfikacja jakości hasła

Napisz skrypt, który będzie sprawdzał jakość hasła wpisanego w pole typu hasło w dokumencie HTML. Wytyczne dotyczące jakości hasła: długość 7 lub więcej znaków, w tym przynajmniej jedna cyfra – hasło dobre, długość od 4 do 6 znaków, w tym przynajmniej jedna cyfra – hasło średnie, inne przypadki – hasło słabe. <!DOCTYPE html> <html lang=”pl”>…
Przeczytaj więcej

Generuj ciąg liczb

Skrypt, który wygeneruje ciąg liczb z krokiem co 1. Wartości wpisywane są w formularzu na stronie. <!DOCTYPE html> <html lang=”pl”> <head> <meta charset=”utf-8″> <title>Ciąg liczb</title> </head> <body> <input type=”number” id=”x” placeholder=”Początek cągu”> <input type=”number” id=”y” placeholder=”Koniec cągu”> <input type=”submit” id=”klik” value=”Generuj ciąg”> <p id=”z”></p> <script> document.getElementById(‚klik’).onclick=generuj; function generuj(){ var a = parseInt(document.getElementById(‚x’).value); var b =…
Przeczytaj więcej

Dodatnia czy ujemna?

Napisz skrypt w języku JavaScript, który odbierze od użytkownika wartość i sprawdzi czy jest to wartość dodatnia, ujemna czy zero. <script> var liczba = parseFloat(prompt(„Podaj liczbę”)); if(isNaN(liczba)){ alert(„Niepoprawna wartość!”); } else{ if(liczba>0){ alert(„Liczba „+liczba+” jest dodatnia”); } else if(liczba<0){ alert(„Liczba „+liczba+” jest ujemna”); } else{ alert(„Podana wartość to zero”); } } </script>